Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Ε΄)

Episode 290 September 26, 2023 00:58:48
Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Ε΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Ε΄)

Sep 26 2023 | 00:58:48

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 236

April 26, 2023 00:59:58
Episode Cover

Τα Πασαπνοάρια του Όρθρου ως καλοφωνικές συνθέσεις (Β΄)

Listen

Episode 284

September 11, 2023 01:01:23
Episode Cover

«Παναγιώτης Χαλάτζογλου και Ιωάννης: Δύο Πρωτοψάλτες της Μ.τ.Χ.Ε.» - Εμμ. Γιαννόπουλος

Listen

Episode 92

July 11, 2022 00:59:14
Episode Cover

Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Α΄)

Listen