Γρηγόριος Ε΄ - Ο μαρτυρικός Πατριάρχης

Episode 39 April 12, 2022 00:59:52
Γρηγόριος Ε΄ - Ο μαρτυρικός Πατριάρχης
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Γρηγόριος Ε΄ - Ο μαρτυρικός Πατριάρχης

Apr 12 2022 | 00:59:52

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 66

May 25, 2022 00:59:53
Episode Cover

Μνημόσυνο της Αλώσεως - Σίμων Καράς (Α΄)

Listen

Episode 93

July 12, 2022 00:59:22
Episode Cover

Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων (Β΄)

Listen

Episode 85

June 28, 2022 00:59:22
Episode Cover

Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων (Β΄)

Listen