Ελληνορουμανικές Ψαλτικές Συμπράξεις (Α')

Episode 344 February 19, 2024 00:56:41
Ελληνορουμανικές Ψαλτικές Συμπράξεις (Α')
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Ελληνορουμανικές Ψαλτικές Συμπράξεις (Α')

Feb 19 2024 | 00:56:41

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 183

December 15, 2022 00:59:32
Episode Cover

Ο Χερουβικός Ύμνος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία (Δ')

Listen

Episode 242

May 16, 2023 00:59:43
Episode Cover

Φίοντορ Ντοστογιέφσκι: Σοφία και Λόγος (Β΄)

Listen

Episode 123

September 01, 2022 00:59:40
Episode Cover

Προσεγγίσεις της Ψαλτικής Τέχνης

Listen