Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»

Episode 9 February 16, 2022 00:58:58
Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»

Feb 16 2022 | 00:58:58

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 234

April 24, 2023 00:57:15
Episode Cover

«Μεθ' ημέρας οκτώ» - «Ανέτειλε το έαρ»

Listen

Episode 288

September 21, 2023 01:01:11
Episode Cover

Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Γ΄)

Listen

Episode 81

June 21, 2022 01:01:16
Episode Cover

Ψαλτοτράγουδα

Listen