Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»

Episode 9 February 16, 2022 00:58:58
Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Άρθρο Μαρκέλλου Πιράρ «Έτσι ψάλανε οι παππούδες»

Feb 16 2022 | 00:58:58

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 29

March 24, 2022 00:59:21
Episode Cover

«Απεστάλη εξ ουρανού»

Listen

Episode 129

September 13, 2022 00:58:45
Episode Cover

Εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού

Listen

Episode 36

April 06, 2022 00:54:47
Episode Cover

Μέγας Κανών

Listen