Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Episode 124 September 05, 2022 00:59:19
Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Sep 05 2022 | 00:59:19

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 206

January 25, 2023 00:58:39
Episode Cover

Εγκαίνια Καθολικού - Ορμύλια (Γ')

Listen

Episode 202

January 18, 2023 01:03:01
Episode Cover

Εκφωνητική απαγγελία και ανάγνωση (Α')

Listen

Episode 3

February 07, 2022 00:58:55
Episode Cover

Άρθρο Καθηγουμένου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ «Η Ψαλτική τέχνη στη Θεία λατρεία»

Listen