Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Episode 124 September 05, 2022 00:59:19
Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Αρχή της Ινδίκτου - Οικουμενικό Πατριαρχείο (Α΄)

Sep 05 2022 | 00:59:19

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 356

April 17, 2024 00:59:12
Episode Cover

Ιδιόμελα Τριωδίου παλαιού στιχηραρίου (Α')

Listen

Episode 5

February 09, 2022 00:57:36
Episode Cover

Άρθρο Γεωργίου Αγγελινάρα «Τα διαχρονικά γνωρίσματα της βυζαντινής μελουργίας και της Ψαλτικής Τέχνης»

Listen

Episode 343

February 15, 2024 00:59:05
Episode Cover

Αφιέρωμα: Θεόδωρος Π. Π. Φωκαεύς (ΣΤ')

Listen