Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Εργαστήρι Ψαλτικής

Episode 88 July 04, 2022 00:58:05
Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Εργαστήρι Ψαλτικής
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ
Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Εργαστήρι Ψαλτικής

Jul 04 2022 | 00:58:05

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 97

July 19, 2022 00:57:44
Episode Cover

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης - Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας (Β΄)

Listen

Episode 260

July 05, 2023 00:59:37
Episode Cover

Η βυζαντινή μουσική - Λυκούργος Αγγελόπουλος (Α΄)

Listen

Episode 363

May 16, 2024 00:54:40
Episode Cover

Κανόνες & Καταβασίες (Γ')

Listen